AMTCEP2020


กำหนดการประชุม

30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 (คลิกที่ภาพเพื่อขยายข้อความ)การลงทะเบียน

Virtual conference

อัตราค่าลงทะเบียน:
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 1,000 บาท
หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2563 1,500 บาท

โปรดกรอกแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน


   ไม่เป็นสมาชิก (กรณีท่านไม่ได้เป็นสมาชิกโปรดคลิก)

   เป็นสมาชิก (กรณีท่านเป็นสมาชิกโปรดคลิก)

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ ก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที (เริ่มเปิดให้เข้าร่วมการประชุมเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามเวลาประเทศไทย)


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "

กรอกแบบประเมินและรับใบ Certificate

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินและรับ Certificate โดยกรอก Email ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ โดยระบบจะให้ท่านกรอกแบบสอบถาม เมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้ว ท่านสามารถ Download Certificate ได้ทันที(เริ่มส่ง Certificate หลังวันจัดงาน 3 วันทำการ)